اتش زبان اب را............

أتش زبان أب را نمي فهمد

وأب زبان اتش را

اه از ز بانه هاي اتشين تو كه قطره قطره وجودم را اب مي كند

سلام

خوبيد؟

 

 

جمعه 14/2/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName