شکسپير
توسط : deliverance
عمل، شيوايي بيان است و زماني اعتبار ما در هستي رو به فزوني مي‌رود که کلام ما به عمل تبديل شود.
جمعه 14/2/1386 - 13:59
پسندیدم 0
UserName