شانس
توسط : deliverance
اعتماد به بخت و شانس، بدترين نوع بردگي است. - اپيکتيت
جمعه 14/2/1386 - 13:54
پسندیدم 0
UserName