برای مرگ آماده شده ایم؟
انسان های آماده مرگ 3 ویژگی دارند:
1.انجام ندادن گناهان
2.انجام فرایض الهی
3.خوش خلقی
جمعه 14/2/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName