بالاخره اون روز رسید تا که بهت بگم
توسط : morteza_1362

بالاخره اون روز رسید

تا که صدام رو بشنوی

بالاخره اون روز رسید

تا بغض من شکسته شه

بالاخره اون روز رسید

تا که بگم دوست دارم

تا که بگم عاشقتم

به وسعت یه کهکشون

نه بیشتر از اون

به وسعت یه آسمون

شایدم بیشتر از اون

باید بگم خیلی زیاد

باید بگم به بزرگی

یک عشق

یک دوست داشتن

یک علاقه

یک وابستگی

دوست دارم دوست دارم دوست دارم

جمعه 14/2/1386 - 11:10
پسندیدم 0
UserName