منو ببخش
توسط : morteza_1362

اگه دل خیلی تنگ میشه برات


منو ببخش


اگه نگام گم میشه تو شهر چشات


منو ببخش


منو ببخش اگه شبا ستاره ها رو می شمرم


اگه همش پیش همه بهت می گم دوست دارم


منو بخش


اگه برات سبد سبد گل می چینم


منو ببخش


اگه شبا فقط تو رو خواب می بینم


منو ببخش


اگه تو رو می سپارم دست خدا


اگه پیش غریبه ها بجای تو می گم شما


منو ببخش


اگه واسه چشمای تو خیلی کمم


تو یه فرشته ای و من خیلی باشم یه آدمم


اگه فقط می خوام بشی مال خودم


ببخش


اگه کمم ولی


زیادی عاشقت شدم


شاعره : مریم حیدر زاده

جمعه 14/2/1386 - 10:52
پسندیدم 0
UserName