نارفیق 3
توسط : morteza_1362

می سوزم از این دوروئی و نیرنگ

یکرنگی کودکانه می خواهم

ای مرگ از آن لبان خاموشت

یک بوسه جاودانه می خواهم

جمعه 14/2/1386 - 10:42
پسندیدم 0
UserName