گناهان را کوچک نپندارید

 

رسول اکرم -صلی الله علیه و آله - در یکی از مسافرت ها با اصحابش

در سرزمین خالی و بی علف بودند. امام فرمودند که هیزم جمع کنید

اصحاب گفتند یا رسول الله اینجا هیزم بسیار بسیار اندک است

امام فرمودند: جمع کنید

همین که صحاب ذره هیزم را روی هم انداختند مشاهده کردند بسیار شد

امام فرمودند : گناهان کوچک هم مثل همین هیزم های کوچک هستند

ابتدا به نظر نمی آیند ولی آخر مانند همین کوه هیزم می شوند.

(موفق و سربلند باشید)

جمعه 14/2/1386 - 7:46
پسندیدم 0
UserName