نظرت چیه؟
توسط : moshke khotan

1- مرام فقط مرام گاو چون نگفت من گفت ما

2- صفا فقط صفاي مورچه که هر وقت گريه کرد هيچکس اشکش نديد

 3- رفيق فقط کلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش

4- معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکي بودنش

5- يه رنگي فقط يه رنگي ديوار که هرچي مردو نا مرده بهش تکيه ميدن

پنج شنبه 13/2/1386 - 23:33
پسندیدم 0
UserName