چه‌ زشت‌ است‌ انتقام‌، هنگامي‌ كه‌ مقصّر پوزش‌ خواسته‌ است‌.حديث‌ از امام علی(ع)
پنج شنبه 13/2/1386 - 22:24
پسندیدم 0
UserName