بجوش و جاری شو...
توسط : deliverance
هر چه از خدا بگويي، پرده‌اي ديگر بر او بسته‌اي. خدا، هرگز آنگونه نيست که در انديشه هست. خدا در انديشه جاي نمي‌گيرد. اين انديشه است که همچون ذره‌اي در ساحت بي‌منتهاي خداوند سير مي‌کند. هستي، خاستگاه انديشه است نه سرمنزل آن. بنابراين نمي‌توان هستي خدا را اثبات کرد. نمي‌توان هستي هستي را اثبات کرد. - مسيحا برزگر منبع: مجله موفقيت
پنج شنبه 13/2/1386 - 21:38
پسندیدم 0
UserName