بهترین اعمال روز جمعه
توسط : shokry1344
به نام خدا
ثواب صلوات بر پیامبر و اوصیای او پس از نماز در روز جمعه
راوی از امام صادق (ص) پرسید بهترین اعمال روز جمعه چیست ؟
فرمودند : صد بار صلوات بر محمد و آل محمد پس از عصر
و هر چه بیشتر صلوات بفرستی بهتر است
پنج شنبه 13/2/1386 - 18:59
پسندیدم 0
UserName