نظر ادوارد منتيت خاورشناس درباره قرآن
توسط : shokry1344
به نام خدا
نظر ادوارد منتيت خاورشناس درباره قرآن
تمام آنهايى كه با قرآن در زبان عربى آشنا هستند
در ستودن لطافت و زيبايى اين كتاب مذهبى اتفاق دارند.
 
پنج شنبه 13/2/1386 - 18:52
پسندیدم 0
UserName