قرآن را فرو نشاننده عطش علمی دانشمندان و...
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
امیر المومنین، علی (ع):
خداوند، قرآن را فرو نشاننده عطش علمی دانشمندان و باران بهاری بر قلب فقها و راه وسیع و گسترده برای صالحان قرار داده است. قرآن دارویی است که با آن بیماری وجود ندارد، نوری است که با آن تاریکی یافت نمی شود؛ ریسمانی است که رشته های آن محکم و پناهگاهی است که قله آن بلند است... برهانی است برای آن کس که با آن استدلال کند، نجات دهنده کسی است که حافظ آن باشد و به آن عمل کند و راهبر کسی است که آن را به کار گیرد.
 
پنج شنبه 13/2/1386 - 18:39
پسندیدم 0
UserName