تقدیم با عشق به دوستان گل تبیانیم (امیدوارم از این نیایش زیبا لذت ببرید)

خدایا :دیگر بی تو نمی توانم زندگی کنم 

هر رشته تنم

هر نفسم

میخواند :بیا بیا

خدایا:

دیدن تو حتی از دور یعنی زنده ماندن و جان داشتن

اما ندیدنت .جان دادن است

همیشه همراهم باش 

ای خدا          ای خدا           ای خدا  

خدایا در خدمت به همنوعانم مرا خستگی نا پذیر کن

 

*************نویسنده:جی.پی.واسوانی***********

 

 

پنج شنبه 13/2/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName