یک نیایش زیبا (خدایا دوست دارم)

 

ماهی بودن آب زنده نمی ماند

خدایا :

من هم بدون تو زنده نمی مانم

تو همچون پدر و مادری. دوست و یار منی

معبودم:

در خاموشی پیش تو می آیم

خدایا: خطاها و گناهانم بی شمارند

امام رحمت تو بیش از تمامی آنهاست

پنج شنبه 13/2/1386 - 15:30
پسندیدم 1
UserName