نشستن مرد در کنار همسر خود

نشستن مرد در کنار همسر خود پیش خداوند دوست داشتی تر از اعتکاف و شب زنده داری در مسجد خودم ( در مدینه) است

رسول خدا (ع)

پنج شنبه 13/2/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName