کدام جمله هیچ گاه از قلب زن بیرون نمی رود؟

رسول خدا می فرمایند:

این گفته مرد به زن(که تو را دوست دارم )هیچ گاه از قلب او بیرون نمی رود

پنج شنبه 13/2/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName