نرخ مکالمه های تلفن
توسط : پروازاخر

الف- نرخ يك دقيقه مكالمه شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس.

 

شرح

تعداد پالس در يك دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال(با پالس 75/44 ريال)

از ساعت 8 صبح تا 21

10

5/447

از ساعت 21 تا 8 صبح

8

358

روزهاي جمعه و تعطيل رسمي

8

358

 

ب- نرخ يك دقيقه مكالمه بين شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس از هر نقطه با ساير نقاط كشور.

 

زمان

تعداد پالس در يك دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال(با پالس 75/44 ريال)

از ساعت 8 صبح تا 21

17

769

از ساعت 21 تا 8 صبح

12

536

روزهاي جمعه و تعطيل رسمي

12

536

 

ج- تعرفه جابجايي براي مشتركين تلفن همراه داخل كشور:

محل ثبت نامي مشترك، به عنوان مبدأ مخابراتي مشترك منظور و اگر مشترك از مبدأ خارج شده و به شهر ديگري برود، پس از هر بار تماس به ازاي هر دقيقه مكالمه، مبلغي معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه، علاوه بر تعرفه‌هاي معمول، براي وي محاسبه مي‌گردد.

پنج شنبه 13/2/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName