الهی نامه
توسط : BARANI

الهی:به حق خودت حضورم ده و از جمال افتاب افرینت نورم ده 

الهی:چگونه گویم نشناختمت که شناختمت؛ وچگونه گویم شناختمت که نشناختمت

                            الهی نامه ایة الله حسن زاده املی

 

                      

پنج شنبه 13/2/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName