اسید بـر یـز تا پاکِ پاک شوی
توسط : maryam_raha

  

 کسی که در همه هستی دست حق را می بیند ،موحد و یکتا پرست می شود .

چنین کسی سائل را گدا و بی چیز نمی بیند ،بلکه نزد او سائل ،فرستاده ی خداست «السائل رسول الله»

کار مردم را راه بینداز تا خدا تو را بالا ببردطلب کار مردم نباش .برخیز و عینک غیر بینی را از پیش چشم بردار و دو رکعت نماز شکر بخوان که خداوند متعال این بنده را برای برطرف کردن گرفتاریش به تو حواله کرده است و هنگامی که مشکلش  را حل کردی بر او منت مگذار  ،بلکه خود را دست حق بدان .تا انسان به کلی افعال خود و دیگران را در افعال حق فانی نسازد در مدار توحید عملی قرار نمیگیرد .

 اگر هزار بار سگ را غسل دهند پاک نمی شود  ولی چنانچه بر اثر استحاله در نمکزار نمک گردد پاک و طاهر می گردد .کبریت بزن تا هر چه در توست بسوزد و در حق استحاله گردی  و جز حق نباشی

ای دوست قبولم کن و جانم بستان

مستم کن و از هر دو جهانم بستان

با هر چه دلم قرار گیرد بی تو

آتش به من اندر زن و آنم بستان

اگر سر سوزنی در تو نفس و خودی و شرک باشد  هنوز پاک نشده ای !!! 

اگر می بینی یک روز پاک و موحد می شوی و روز دیگر کافر و مشرک برای این است که هنوز در شرک و نفسیت خود گرفتاری .کسی که ایام  ،زمان،مکان و افراد در او اثر می گذارند بداند که هنوز در خود است .بعضی ها وقتی مسجد میروند حال و احوالشان عوض می شود ؛اگر امام جماعت شوند  شلوغی جمعیت آنها را دگرگون می کند .هنگامی که عمامه و لباس و ردا  ((یا هر لباس دیگری در هر مقام و منزلتی  ))به تن کند گمان میکند همه خلق باید به او سلام و احترام کنند ؛از این رو مسجد و عمامه  مانند برق است که روشنایی می دهد ولی خشک هم می کند !!!

چهارشنبه 12/2/1386 - 22:35
پسندیدم 0
UserName