یارم آمد به در خانه و من خانه نبودم
توسط : maryam_raha
 

یارم آمد به در خانه و من خانه نبودم

خانه گویی به سرم ریخت چو این قصه شنودم

آن که می خواست به رویم در دولت بگشاید

ای دریغا!که به رویش در خانه نگشودم

چهارشنبه 12/2/1386 - 22:25
پسندیدم 0
UserName