جهان چون چشم وخط وخال و ابرو ست
توسط : maryam_raha
 

جهان  چون چشم وخط وخال و ابرو ست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست.

چهارشنبه 12/2/1386 - 22:22
پسندیدم 0
UserName