خدایا باطن مرا از هر چه فساد و تباهی است اصلاح کن .
توسط : maryam_raha
 

خدایا  باطن مرا از هر چه فساد و تباهی است اصلاح کن .

چهارشنبه 12/2/1386 - 22:20
پسندیدم 0
UserName