دختر ها !
توسط : silver47

حضرت امام رضا (ع) فرمودند :

جبرئیل نزد حضرت نبی (ص) آمد و گفت : ای محمد ! خداوند تو را سلام می رساند و می فرماید : دوشیزگان همچون میوه درخت هستند 0 میوه چون برسد برای آن داروئی جز چیدن نباشد وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب می کند . دوشیزگان نیز هر گاه به مرحله رشد زنان برسند , آنان را داروئی جز شوهر دادن نباشد وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهند بود .  

 

                                              noghre47@yahoo.com

 میزان الحکمه :  864

                                                               

چهارشنبه 12/2/1386 - 22:17
پسندیدم 0
UserName