عقل چيست ؟

سلام

شخصی از امام صادق - عليه السلام - پرسيد عقل چيست ؟ فرمود : چيزی است که به
وسيله ء آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آيد . آن شخص گويد : گفتم پس آنچه
معاويه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نيرنگ است ، آن شيطنت است ، آن نمايش عقل
را دارد ، ولی عقل نيست .
 اصول كافي ، ج 1 ، ص ( 11 )

چهارشنبه 12/2/1386 - 22:13
پسندیدم 0
UserName