سجده زن بر شوهر
توسط : silver47

حضرت محمد مصطفی (ص) فرمودند :

اگر قرار بود دستور دهم کسی در برابر کسی سجده کند , حتما" به زن دستور می دادم که شوهرش را سجده کند.

                                                             میزان الحکمه : 2799
چهارشنبه 12/2/1386 - 22:1
پسندیدم 0
UserName