انسان سه راه دارد . . .
توسط : عافی

انسان سه راه دارد:

 راه اول از انديشه مي‌گذرد،اين والاترين راه است. راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است. و راه سوم از تجربه مي‌گذرد، اين تلخ‌ترين راه است. ((کنفسيوس ))

چهارشنبه 12/2/1386 - 19:28
پسندیدم 0
UserName