دستيابي به شادي با فراموش كردن گذشته
توسط : kuolak

سلام 

 ( از  موارد موانع دستيابي به شادكامي)

هيچ فردي قادر نيست كه محتويات تاريك، خوفناك و رنج آور ضمير نيمه هشيار خود را پاك كند. تجربيات گذشته ما جزئي از وجود ما بوده و با شخصيت ما عجين گشته اند. بنابراين بهتر است با آنها كنار بيايم تا اينكه آنها را از ذهنمان بزداييم.

چهارشنبه 12/2/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName