عاقبت انسان های سخن چین؟

این انسان ها در جهنم گوشت تن خود را قیچی می کنند و آن قطعات را به دهان میگذارند                       پیامبر اکرم(ص)

چهارشنبه 12/2/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName