ده صفت عاقل
توسط : آقا كمال

...عاقل ده صفت دارد كه 5تاي آنها ظاهري و 5تاي آن باطني است...


صفات ظاهري:


1- سكوت


2- خوش خويي


3- فروتني


4- راستگويي


5- عمل نيك


.
صفات باطني:


1- تفكر


2- عبرت گيري


3- خضوع


4- كوچك شمردن خويش


5- ياد مرگ


"از كتاب نصايح آيت الله مكارم شيرازي"

.

يا علي

التماس دعا

چهارشنبه 12/2/1386 - 15:24
پسندیدم 0
UserName