زیبایی زنان بهشتی چگونه است؟

خداوند به زنان بهشتی چنان زیبایی خیره کننده ای اعطا میکند که حوریه های بهشتی در مقابل آنها سر خجالت بر زمین می اندازند .

فرموده پیامبر اکرم (ص)

چهارشنبه 12/2/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName