وای بر انسان از دو چیز
توسط : پروازاخر
 

امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل میکنند :

اگر چهار خصوصیت در غذا باشد تمام و کامل است

1-      از راه حلال بدست آمده باشد

2-      در سر سفره افراد زیادی نشسته باشند

3-      اول غذا بسم الله گفته شود

4-      آخر غذا شکر خدا گفته شود

در پایان حدیث مهمی از پیامبر (ص) در باره جایگاه مهم غذای حلال توجه کنیم :

وای بر انسان از دو چیز ( حلق و شرمگاه )- عدم رعایت انسان درباره این دو عضو

موجبات بدبختی دنیا و آخرت را فراهم می کند

چهارشنبه 12/2/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName