اگر ترس از اسراف داشتی انرا به حیوان بده
توسط : پروازاخر
 

امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمودند :

آیا میخواهی به تو چهار خصوصیت تعلیم دهم که از پزشک بی نیاز شوی:

1-      قبل از گرسنه شدن به سمت غذا نرو

2-      قبل از سیر شدن دست از غذا بکش

3-      غذا را خوب بجو

4-      قبل از خواب به بیت الخلاء برو

حضرت لقمان در جایی دیگر فرمود : هر گاه معده ات پر شد دچار سر افت می شوی:

1)      قدرت تفکر از کار می افتد

2)      زبان حکمت تو از کار می افتد

3)      اعضا و جوارح از عبادت باز می ماند

در جایی دیگر فرمود : پسرم در حال سیری غذا نخور اگر آن لقمه اضافی را به سگ بدهی بهتر از اینست که خودت بخوری یعنی عواقب پر خوری انقدر زیاد است که اگر ترس از اسراف داشتی انرا به حیوان بده

چهارشنبه 12/2/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName