زمانی که در خانه دیگران رفتی چشم خود را حفظ کن
توسط : پروازاخر
 

: لقمان حکیم که 3500 سال عمر کرد به پسرش فرمود پسرم من چهار صد پیغمبر را خدمت کرده ام و کلمات زیادی را از انها شنیده ام اما از مجموع کلامشان چهار جمله انتخاب کرده ام

1-      وقتی مشغول نماز شدی د لت را حفظ کن

2-      زمانی که در خانه دیگران رفتی چشم خود را حفظ کن

3-      زمانی که در بین مردم هستی زبان خود را نگاه دار

4-      زمانی که بر سر سفره ای هستی از پر خوری و لقمه حرام خودت را حفظ کن

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName