چگونه جهنم را در روز قیامت آماده می کنند؟

رسول خدا می فرمایند:

وقتی تمام مردم در صحرای محشر حاضر شوند خداوند امر می کند جهنم را حاضر کنید

با حضور جهنم در حصرای محشر صداها و غرشهای وحشتناکی از جهنم به گوش می رسد که اگر خداوند اراده بر حفظ جان مردم نکند هیچ کس از ترس آن صداها زنده نمی ماند                            التماس دعا....

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName