ارزش‌ هر فرد،به چه چیزی بستگی دارد؟

ارزش‌ هر فرد، بستگي‌ به‌ مقدار پاي‌بندي‌ او به‌ دين‌ دارد

امام علی (ع)

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:43
پسندیدم 0
UserName