نگاه مهر آمیز
توسط : z1e3i6n2

نگاه مهر آمیز مومن به چهره ی برادر مومنش و محبت به او عبادت محسوب میشود

امام سجاد علیه السلام

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName