نمی دانی که من
توسط : morteza_1362

 نمی دانی که من هر شب چه یادی در سرم می پرورانم

 نمی بینی نگاهم را که بر رویای نگاهم روی ماه تو تا صبح خیره می مانم    

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName