باز هم بدانيد
توسط : یاكریم

 آيا ميدانستيد

آيا ميدانستيد که طولاني ترين كلمه در ديكشنري آكسفورد از چهل و پنج حرف تشكيل شده است

آيا ميدانستيد که رودخانه گنگ براي هندوها بسيار مقدس است و هر سال مردم زيادي براي پاک شدن و تطهير خود را در آن مي شويند ، در حالي که فاضلاب صد شهر و روستا و ميليونها تن مواد سمي و زايد کارخانه ها به طور مستقيم وارد اين رودخانه مي شود

آيا ميدانستيد که تابلوي موناليزا گرانبهاترين اثر هنري است كه تاكنون دزديده شده است اين تابلو در بيست و يک آگست سال هزارونصدويازده از موزه لوور پاريس بسرقت رفت و در سال هزارونصدوسيزده در ايتاليا پيدا شد

آيا ميدانستيد که قطب شمال كمترين دماي جهان را دارد ميانگين دماي هوا در آنجا پنجاه و هشت درجه سانتيگراد زير صفر است بعضي روزها حتي سردتر هم ميشود

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName