آ يا مي دا نستيد
توسط : یاكریم

آ يا مي دا نستيد


آيا ميدانستيد بزرگترين عامل چربي خون کشيدن سيگار ميباشد

آيا ميدانستيد برج ايفل 1792 پله دارد

آيا ميدانستيد که افزايش ميزان فسفر در خون ميتواند باعث جدا شدن کلسيم از استخوان ها شود که در نهايت باعث ضعيف شدن استخوانها و شکسته شدن آنها ميشود

آيا ميدانستيد که دو کشور چين و آمريکا بيشترين توليد کننده سيــــر ميباشند

آيا ميدانستيد که مطالعات جديد نشان ميدهد مصرف همزمان ويتامين هاي «ای و سي» ممكن است در كاهش ابتلا افراد به بيماري آلزايمر موثر باشد
چهارشنبه 12/2/1386 - 14:26
پسندیدم 0
UserName