سخني از غريبه
توسط : یاكریم

كوه هاي عظيم پر از چشمه اند و قلب هاي بزرگ پر از اشك

‍ژوزف روو

چهارشنبه 12/2/1386 - 12:58
پسندیدم 0
UserName