یک نصیحت از .....
توسط : paiesan
 

 

گذشت زمان آدمي را پير نميسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده ميكند..

                                ژنرال دوگلاس مك آرتور

چهارشنبه 12/2/1386 - 12:58
پسندیدم 0
UserName