شادی را وابسته به کسی نکن ....
توسط : paiesan
 

شادي خود را به هيچ چيز و هيچ كس وابسته نكن تا هميشه از آن برخوردار باشي

چهارشنبه 12/2/1386 - 12:55
پسندیدم 0
UserName