اسپارتي‌ها به مانند نازي‌هاي آلمان بودند
توسط : یاكریم
 جرج سارتن در كتاب تاريخ علم از نقش جنگ‌هاي پلوپونزي كه در سده‌ي پنجم پيش از ميلاد بين اسپارت و آتن در گرفت، به عنوان "يك تراژدي" ياد مي‌كند كه عظمت آتن را از بن بركند و بيچارگي و تحقير را براي آتني‌هابه همراه آورد. او اسپارتي‌ها را به مانند حكومت‌گران آلماني در برلن سال 1940 ميلادي توصيف مي‌كند كه جنگ جهاني را به راه انداختند و روزگار آدمي را تيره و تار كردند. او چنين مي‌نويسد:

 "بدبختانه ملت يونان ملت حسودي است. در آن هنگام چنين بوده و پيوسته چنين خواهد بود و اينك بزرگترين نقطه‌‌ي ضعف اين ملت همان حس رشك و حسد است. شهرهاي كهن‌تر از آتن اين را براي خود عار مي‌دانستند كه زير فرمان آتن به سر برند و به ويژه براي شهر اسپارت تحمل سروري آتن امكان‌پذير نبود. حس حسد اسپارتيان به اختلافي كه در ظواهر دو شهر وجود داشت و به هيچ وسيله‌اي ممكن نبود در آن تخفيفي پيدا شود و از آن جلوگيري كنند، زيادتر مي‌شد. آتن با دستگاه دموكراسي اداره مي‌شد و در اسپارت مركزيت اشرافي وجود داشت. اختلاف ميان دو شهر در قرن پنجم به همان اندازه زياد بود كه اختلاف شهرهاي لندن و برلن در سال 1940 ميلادي. در هر دو حالت هيچ راه حلي جز جنگ وجود نداشت و پيدا است كه جنگ با وحشت و بدبختي همراه است. نيازي نيست كه از جنگ‌هاي پلوپونزي و به عبارت دقيق‌تر از دو جنگي كه ميان سال‌هاي 431 و 421 پيش از ميلاد و هم‌چنين ميان سال‌هاي 414 و 404 پيش از ميلاد، جهان يونان را ويران كرد و به پيروزي كامل اسپارت انجاميد، چيزي در اين‌جا بگوييم. اين جنگ‌هاي داخلي كه پس از جنگ‌هاي ايران و يونان پيدا شد و آن وحدت و اميد و آرزويي را كه پس از آن‌ها پيدا شده بود از ميان برد، از لحاظ عظمت نسبي با دو جنگ بين المللي قابل مقايسه است كه روزگار ما را در اين زمان تيره و تار ساخته است."

  منبع: سارتن، جرج. تاريخ علم. احمد آرام. اميركبير، 1346

چهارشنبه 12/2/1386 - 11:8
پسندیدم 0
UserName