گنجينه
توسط : shokry1344
به نام خدا
امام سجّاد (ع) فرمودند :آيه هاي قرآن گنجينه هايي است ،
 پس هر گاه در يک گنجينه را گشودي شايسته است
که بدانچه در آن است نگاه کني .
 
چهارشنبه 12/2/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName