راهكار وحدت سياسى جهان اسلام در انديشه امام خمينى‏رحمه الله 5
 

مرحله دوم: تعميم و تعميق نظام فكرى و ايجاد باورهاى جهان مشمول

 

امام خمينى; به عمق نقش اجتماعات دينى چه در بعد انديشه‏سازى و چه در بعد اجتماع‏سازى به خوبى پى‏برده است. او اجتماعات و مراسم دينى را صرفا به منظور كاربرد تعليمى و آموزشى آن در مقولات فكرى، مورد تشويق قرار نمى‏دهد بلكه مهم‏تر از آن به نقش اجتماع‏سازى و شكل‏دهى روابط اجتماعى جديد از طريق اين گردهمايى‏ها و نيز آگاهى يافتن مسلمين از قدرت و نيروى ارادى و انسانى‏شان هم اشاره دارد. به همين جهت است كه «روز قدس‏» به عنوان سمبل وحدت جهان اسلام كه پيام انقلابى و ضد استعمارى هم دارد از سوى ايشان در سطح جهان اسلام پيشنهاد گرديد و همچنين بزرگداشت «هفته وحدت‏» مورد حمايت وى قرار گرفت; چه اين‏كه از ديدگاه او روند وحدت بين مسلمين، ضرورت ايجاد سمبل‏ها و نهادهاى تازه‏اى را مى‏طلبد كه فراتراز زمان و مكان قرار دارد و نيز شرايط و تلخى‏هاى دنياى‏معاصر را هم منعكس سازند.

«حج‏» با توجه به موقعيت جهانى آن جايگاه ويژه‏اى در انديشه امام به خود اختصاص داده است. او حج را نه يك عمل عبادى صرف، بلكه يك گردهمايى تمام عيار براى همه مسائل بين‏المسلمين مى‏داند; از انجام عبادات فردى گرفته تا بازگشت‏به هويت جمعى اسلامى و مركز تصميم‏گيرى‏هاى سياسى، (14) (محل اجتماع سران دول) و ارائه طرح‏هاى كارشناسى از سوى كارشناسان و متخصصان جهان اسلام، (15) و مبادله اطلاعات و تحكيم پيوند برادرى و تشكيل جبهه واحد مستضعفين (17) و... . اهميت ويژه گردهمايى جهانى «حج‏» امام را واداشت تا تمام كوشش خود را در معرض چهره واقعى حج‏به كار بندد و ابعاد مختلف آن را كه قرن‏ها به فراموشى سپرده شده بود از نو احيا و بازگو نمايد.

 

پى‏نوشت‏ها

                    14- صحيفه نور، ج‏13، ص‏126

                     15- همان، ج 18، ص‏236

           16- استراتژى وحدت، سيد احمد موثقى، ج‏3، دانشگاه تربيت مدرس، 1365، ص‏963

           17- صحيفه نور، ج 18، ص 195

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName