كلام نور
توسط : یاكریم

امام حسين (ع) فرمودند:

وظيفه مردم است كه اگر ديدند حاكمان به حق الله و حق الناس، درست عمل نمي كنند، صدايشان را بلند كنند و در برابر مسئوولان حكومت بايستند.

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:24
پسندیدم 0
UserName