خدا كند كه بيايي
توسط : یاكریم

كجاست منتظر تو؟چه انتظار عجيبي!

تو بين منتظران هم،عزيزمن!كه غريبي!

عجيب تر كه چه آسان،نبودنت شده عادت!

چه كودكانه سپرديم دل به قصه ي قسمت!

چه بي خيال نشستم!چه كوشش؟چه وفايي؟

فقط نشستم و گفتم "خدا كند كه بيايي"

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:21
پسندیدم 0
UserName