تنها.................................
توسط : morteza_1362

چنان دل کنده ام از دنیا که شکلم شکل تنهائیست

 

ببین مرگ مرا در خویش که مرگ من تما شائیست

 

مرا در اوج می خواهی تماشا کن, تماشا کن

 

دروغین بودم از دیروز مرا امروز تو حاشا کن

 

در این دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال من

 

همه از من می گریزند  تو هم بگریز از این تنهایی من

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName